Сустрэча з самім сабою - Грахоўскі Сяргей

Название:
Сустрэча з самім сабою
Тип работы:
pdf
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
1 МБ
36
Скачать
Новая кніга прозы Сяргея Грахоўнага вяртае чытача ў рамантычную пару юнацтва камсамольцаў 30-х гадоў, у суровы час класавай барацьбы, расказвае пра чыстае і светлае каханне, пра лёсы людзей працы. У кнізе знайшлі месца ўражанні аўтара пра першыя дні будаўніцтва Наваполацка і нафтаперапрацоўчага завода, пра нашых сучаснікаў.
Новая книга прозы Сергея греховные возвращает читателя в романтическую пару юношества комсомольцев 30-х годов, в суровое время классовой борьбы, рассказывает о чистой и светлой любви, о судьбах людей труда. В книге нашли место впечатления автора о первых днях строительства Новополоцка и нефтеперерабатывающего завода, о наших современников.