Водные ресурсы материков - Дублянский В.Н., Олиферов А.Н.

Название:
Водные ресурсы материков
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
4.52 КБ
29
Скачать
У другій половині ХХ століття вода з необмеженого дар природи перетворилася в фактор, значною мірою визначає перспективи економічного і соціального розвитку суспільства. Із зростанням суспільного виробництва інтенсивно зростає потреба у воді. Територій, недостатньо забезпечених водними ресурсами, стає все більше. Наближається час, коли традиційні джерела водних ресурсів - річкові та підземні води будуть вичерпані. За прогнозами у розвинених капіталістичних країнах вже в першій половині ХХІ століття потреби у воді перевищать поновлювані водні ресурси. Не менш складні водні проблеми і в країнах, що розвиваються. Як відомо, у вирішенні важливих для людини проблем використання та охорони водних ресурсів допускається чимало помилкових підходів, головний з яких - забруднення у великих масштабах річок і озер. У цьому полягає основна загроза виснаження водних ресурсів. Іноді води може бути багато, але якщо вона забруднена, то користі від неї мало: воду не можна використовувати, вона загрожує станом здоров'я людей [1]. Продовження що склалася в минулому практики водного господарства неминуче призведе до серйозних труднощів у справі забезпечення різноманітних потреб людей у водних ресурсах. У зв'язку з цим студентам, які навчаються за спеціальністю «Географія», необхідно отримати уявлення про водних ресурсах континентів і знання про перспективи їх зміни. Мета цього посібника - ознайомити студентів з сучасними поглядами на проблему стану водних ресурсів материків і перспективи зі зміни. При підготовці допомоги авторам довелося зіткнутися з певними труднощами, оскільки подібна розробка створюється вперше: у підручниках з загальною гідрології для географічних факультетів відомості про водних ресурсів окремих континентів не викладаються, а в підручнику з курсом «Фізична географія материків і океанів» більша частина матеріалів носить опис гідрографічних особливостей окремих річок. У зв'язку з цим при створенні навчального посібника автори переважно спиралися на фундаментальну монографію [3] і на книги М.І. Львовича [1, 2], а також використовували статті з водних ресурсів континентів, опубліковані в журналах «Водні ресурси», «Известия Академії наук», серія географічна, «Метеорологія і гідрологія», «Вісник МДУ», серія географія, «Курьер ЮНЕСКО» і в періодичних виданнях. Слід зазначити, що в сучасному варіанті програми з курсу «Фізична географія материків і океанів» з'явився в характеристиці кожного континенту новий розділ «Антропогенні фактори формування сучасних ландшафтів». Зокрема для Європи передбачено знання даних про якісному й кількісному виснаженні водозапасов, шляхи подолання кризових ситуацій в водокористування, зведення про ерозії ґрунтів і зміна ґрунтів водними мелиорациями. У розділі, присвяченому антропогенних факторів зміни природних ландшафтів Азії передбачено знання студентів про різке порушенні режиму стоку, посилення повеней ерозії і аридности. Для Північної Америки у цьому розділі передбачено знання забруднення поверхневих вод, порушення режиму стоку і посилення водної ерозії. Відзначена необхідність мати уявлення про екологічну політику США і Канади: підвищення ефективності очисних споруд, економічне стимулювання скорочення викидів підприємствами, впровадження безвідходних технологій та замкнутих систем водопостачання. При вивченні Австралії студентами необхідно отримати знання про забруднення поверхневих вод, виснаженні підземних вод і водної ерозії. Слід зазначити, що всі нові розділи в програмі по курсу «Фізична географія материків і океанів з'явилися вже після видання основних підручників з дисципліни. Це зайвий раз підтвердило необхідність розробки цього методичного посібника..