Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций - Д. А. Панков, Е. А. Головкова, Л. В. Пашковская

Название:
Анализ хозяйственной деятельности бюджетных организаций
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
32.16 КБ
46
Скачать
Комплексний аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін. Основну увагу приділено аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін. Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми. Для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», бухгалтерів та економістів, зайнятих у бюджетній сфері..
Книги автора
Д. А. Панков, Е. А. Головкова, Л. В. Пашковская и др.