Финансовый анализ: Методические указания к практическим работам по направлению "Менеджмент" - Тупикова О.А

Название:
Финансовый анализ: Методические указания к практическим работам по направлению "Менеджмент"
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
0.33 КБ
52
Скачать
У методичних вказівок наведено практичні роботи, які розкривають основні методичні підходи до аналізу й оцінки фінансового стану підприємств. Виконання практичних робіт дозволить слухачам і студентам закріпити теоретичні знання і придбати практичні навички виконання комплексного аналізу, визначення фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, рентабельності і ділової активності організацій, діагностувати ознаки банкрутства, застосовувати для фінансового аналізу програму "Audit Expert". Видання призначене для слухачів та студентів спеціальностей 061100 "Менеджмент", а також для економістів і фінансових менеджерів підприємств всіх форм власності. А також може бути рекомендований для використання при виконанні випускних кваліфікаційних робіт і дипломних проектів..