Функціональні стратегії у процесі реалізації стратегічних змін

Название:
Функціональні стратегії у процесі реалізації стратегічних змін
Тип работы:
контрольная работа
Размер:
10.7 КБ
22
Скачать

1. Стратегія, як мета управління побудована з використанням:

2. Стратегія, згідно філософської концепції може трактуватися як

3. Система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі – це …

4. Стратегію, що стосується заводів, магазинів, цехів, дільниць та ін.. називають:

5. Чим не повинна бути стратегія?

6. Акцентування на відзначних характеристиках та особливостях окремих підприємств – це …

7. Яка послідовність формування стратегії підприємства є правильною?

8. За рахунок експансії відбувається стратегія

9. Поняття стратегії, як визначення основних довгострокових цілей та задач підприємства, прийняття курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей трактував

10. До забезпечуючих стратегій не відносять