Навучанне дашкольнікаў беларускай мове ў сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму

Название:
Навучанне дашкольнікаў беларускай мове ў сітуацыі блізкароднаснага білінгвізму
Тип работы:
курсовая работа
Размер:
34,4 K
53
Скачать
Паняцце "блізкароднасны білінгвізм". Асаблівасці навучання рускамоўных дзяцей беларускай мове. Навучанне дзяцей беларускаму маўленню на занятках. Аналіз праграммы "Пралеска", вопыта работы дзіцячага сада па развіцці ў дашкольнікаў беларускага маўлення.